Núm vú bị đau là hiện tượng gì? Có phải bệnh không?