Tại sao núm vú bị chẻ đôi? Đầu nhũ hoa bị chẻ đôi có phải bệnh?