Nâng ngực bằng mỡ tự thân được bao lâu? Có nguy hiểm không?